Publikacijos

Knygos

Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose

Vilniaus universiteto leidykla, 2017

Viršelio dailininkė Daukantė Subačiūtė


Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004-2014

sudarytoja Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto leidykla, 2015 m.

Parsisiųsti knygą galima čia (.pdf)

Kaip įmanoma kalbėti apie Lietuvos užsienio politiką 2004-2015 metais? Tai pats bendriausias klausimas, į kurį ieškoma atsakymo šioje knygoje. Link jo judama keliant konkretesnius klausimus, iš pradžių paprastesnius: kokia buvo užsienio politika? Kokiomis sąlygomis ji vykdyta? Kokios diskusijos ją formavo? – sudėtingesnius: kiek veiksmingos buvo pasirinktos strategijos? Kokiu mastu įmanoma formuluoti norimus dvišalius santykius? Kokios strategijos ir kodėl veikia daugiašaliuose forumuose ir tarptautinėse institucijose? – ir teorinius: kaip įmanoma įvertinti užsienio politikos efektyvumą? Kaip Lietuvos atvejis gali prisidėti prie mažųjų valstybių studijų?

Gražina Miniotaitė. Vietoj išvadų

Sudarytojai: Algirdas Degutis, Dovilė Jakniūnaitė, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014

Pratarmė Gražinos Miniotaitės rinktinei (.pdf)

Ši knyga – tai profesorės Gražinos Miniotaitės akademinių straipsnių rinktinė. Pateikiamuose tekstuose, kurio iki šiol buvo išbarstyti po įvairius žurnalus ir knygas, nagrinėjama Immanuelio Kanto įtaka šiuolaikinei moralės filosofijai bei teisingumo sampratai, aptariami pilietinio nepaklusnumo teorijos apmatai bei šios idėjos raiška Lietuvos gynybos politikoje, pristatomi konstruktyvistiniai Lietuvos ir Baltijos valstybių saugumo ir užsienio politikos bei kariuomenės tyrimai.

Beiškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos

Sudarytojai: Dovilė Jakniūnaitė, Kęstutis Paulauskas, Vilniaus universiteto leidykla, 2010

Knygos turinys ir įvadas (.pdf)

Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaimynystė tarptautiniuose santykiuose

Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Straipsniai

2017

Dovilė Jakniūnaitė, „When States Lose Territory: Georgia‘s Post-2008 Adjustment’, Baltic Journal of Political Science, 2017, 6, 60-74.

Dovilė Jakniūnaitė, Invested in Ukraine: The Struggle of Lithuania against Russia Over the Future of Europe’, in Besier, G. and Stoklosa, K. (eds), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis: From Soviet Union into Eurasia?, Routledge, 2017, 119–132.

Dovilė Jakniūnaitė and Živilė Marija Vaicekauskaitė, Baltic Sea Region-Building: An Impossibility, or an Inability to Finish?, in Makarychev, A. and Yatsyk, A. (eds), Borders in the Baltic Sea Region: Suturing the Ruptures, London, Palgrave Macmillan, 2017, 103–124.

2016

Dovilė Jakniūnaitė, Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014 – 2016, Journal of Baltic Security, 2016, 2 (2), 6–34.

Dovilė Jakniūnaitė, Sienos ir erdvės: konceptualizacijų paieškos XXI amžiaus teritoriniams konfliktams Rytų Europoje analizuoti, Politologija, 2016, 83, 66–92.

2015

Dovilė Jakniūnaitė, A Small State in the Asymmetrical Bilateral Relations: Lithuania in Lithuanian-Russian Relations since 2004, Baltic Journal of Political Science, 4, 2015, p. 70 – 93.

Dovilė Jakniūnaitė, Kaip kalbėsime apie 2004-2014 m. Lietuvos užsienio politiką?, sud. D. Jakniūnaitė, Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 7-30.

Dovilė Jakniūnaitė, Santykiai su Rusija: dešimt nestabilaus stabilumo metų, sud. D. Jakniūnaitė, Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 100-126.

Dovilė Jakniūnaitė, Leonid Karabeshkin, Ramūnas Vilpišauskas, Lithuania and Russia 1990-2012: From Mutual Support to Suspicion and Indifference, Andrei Zagorski, ed., Russia and East Central Europe after the Cold War, Prague: Human Rights Publishers, 2015, p. 239-290.

2014

Raimonda Miglinaitė, Dovilė Jakniūnaitė, Lithuania at the United Nations Security Council: Strategy or Accident?, Lithuanian Foreign Policy Review 32, 2014, p. 33-48.

Dovilė Jakniūnaitė, Lithuanian Foreign Policy Since 2004: Small State in International Organizations, Lithuanian Foreign Policy Review 32, 2014, p. 7-11.

Dovilė Jakniūnaitė, Kritinės saugumo studijos XXI amžiuje: kur kreipti Lietuvos saugumo politikos tyrimus?Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014, Vilnius: Lietuvos karo akademijos leidykla, 2014, p. 31–49.
In English: Dovilė Jakniūnaitė, Critical Security Studies in the 21st Century: Any Directions for Lithuanian Security Studies?, Lithuanian Annual Strategic Review 2013-2014, 2014, p. 33–52.

2013

Dovilė Jakniūnaitė, Baltijos valstybės ir Rusija: liminali dvišalių santykių būsena, Politologija 71, 2013, p. 21-45.

2012

Dovilė Jakniunaite, Baltic States – three states, but no region, Baltic Rim Economies 4, 2012, p. 56.

Довиле Якнюнайте, Рамунас Вильпишаускас, Литовско-российские отношения в 1991-2011 годах, Восточная Европа. Перспективы 1-2, 2012, сс. 165-179.

2011

Dovilė Jakniūnaitė, Tragiška politikos vizija pagal Hansą Morgenthau, in H.Morgenthau, Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos, Vilnius: Margi raštai, 2011, p. 11-16.

Dovilė Jakniunaite, Russia and Lithuania, in K.Tüür and Viacheslav Morozov, Russian Federation 2012: Short-term prognosis, Tartu: Tartu University Press, 2011, p. 132-135.

2010

Dovilė Jakniūnaitė, Kęstutis Paulauskas, Įvadas. Mūsų Aljansas, sud. D. Jakniūnaitė, K. Paulauskas, Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos, Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 7-13.

Dovilė Jakniūnaitė, Evaldas Nekrašas, Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teorinių nuostatų analizė, Politologija 59, 2010, p. 29-58.

Dovilė Jakniūnaitė, Inga Vinogradnaitė, Political science in Lithuania: a maturing discipline, eds. R. Eisfeld and L.A. Pal, Political Science in Central-Eastern Europe: Diversity and Convergence, Leverkusen: Barbara Budrich Publishers, 2010, p. 177-192.

Terry D. Clark, Dovilė Jakniunaite, Lithuania, eds. D. Nohlen and P.Stover, Elections in Europe: A Data Handbook, Baden-Baden: Nomos, 2010, p. 1187-1226.

2009

Dovilė Jakniūnaitė, Neighbourhood politics of Baltic states: between the EU and Russia, eds. E.Berg, P.Ehin, Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration, Ashgate, 2009, p. 117-132.

Dovilė Jakniūnaitė, Simboliniai žaidimai užsienio politikoje: Rusijos ir Didžiosios Britanijos santykiai 2006-2008, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008, Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2009, p. 133- 148.
In English: Symbolic Foreign Policy Games: Russian – British Relations 2006–2008, Lithuanian Annual Strategic Review 2008, Vilnius: Lithuanian Military Academy, 2009, p. 115-132.

2000-2008

Dovilė Jakniūnaitė, Russia in Search of Identity: How the Country is Defining Its Path, eds. A. Jankauskas, R. Lopata, and G. Vitkus, Transformation of Putin‘s Regime: Why Transitology is not applicable to Post-Soviet Russia?, Vilnius: Vilnius University Press, 2007, p. 147-175.

Dovilė Jakniūnaitė, Constructivist tradition in Lithuanian International Relations Discipline?, Lithuanian Political Science Yearbook 2005, Vilnius: Vilnius University Press, 2006, p. 183-199.

Terry D. Clark, Dovilė Jakniūnaitė, Russian Public Opinion Leaders on the Changes in Russia During the Yeltsin Era and Beyond, eds. T. D. Clark, E. Goss and L. Kosova, Changing Attitudes toward Economic Reform During the Yeltsin Era, Westport, CT: Greenwood, 2003, p. 93-138.

Gražina Miniotaitė, Dovilė Jakniūnaitė, Lietuvos saugomo politika ir identitetas šiuolaikinių saugumo studijų požiūriu, Politologija 23, 2001, p. 21-43.

Dovilė Jakniūnaitė, Konstruktyvistinė saugumo samprata, A. Kulakauskas ir A. Sverdiolas, eds., Seminarai: Atviros Visuomenės Kolegija, Vilnius: Strofa, 2001, p. 157-168.

Dovilė Jakniūnaitė, Naujausios tendencijos tarptautinių santykių teorijoje: konstruktyvizmas, postmodernizmas ir virtualizmas, Politologija 20, 2000, p. 52-88.


Komentarai, vieši pasisakymai


Karts nuo karto komentuoju politines aktualijas ir procesus. Kai kuriuos tekstus galima rasti šiame puslapyje.